Premsa, Diari de Terrassa

Premsa, Diari de Terrassa 150 150 Federació Catalana dels Tres Tombs

El diari de Terrassa d´avui dia 31 de gener fa ressò d´una noticia sobre la presència d´animals a les festes populars

Back to top
Preferències de privacitat

Quan visita  el nostre web, aquest pot guardar alguna informació al seu navegador d'alguns serveis, normalment en forma de cookie. En aquest apartat pot canviar les preferències de privacitat. Ha de tenir en compte que aquest bloqueig pot alterar l'experiència d'ús i algunes funcionalitats.

Click per activar/desactivar Google Analytics tracking code.
Click per activar/desactivar Google Fonts.
Click per activar/desactivar Google Maps.
Click per activar/desactivar video embeds.
El nostre lloc web utilitza cookies de serveis de tercers. Defineixi les seves preferències de privacitat i/o accepti l'ús de cookies.