Federació Catalana
dels Tres Tombs

En ple segle XXI, la Federació Catalana dels Tres Tombs de Catalunya us dona la benvinguda al món dels Tres Tombs.

Història amb els animals de peu rodó: Més de cinc mil anys junts

Fa més de cinc mil anys que els homes i els cavalls caminen junts escrivint la història de la humanitat quan a les estepes eurasiàtiques l’home descobreix les dinàmiques de la domesticació dels cavalls i inicia, així, el fet de conviure l’home i el cavall permeten els primers grans intercanvis comercials.

Sens dubte el moviment i creixement de les poblacions de tot el món no s’entendria sense els cavalls. Són, precisament els cavalls, els que desenvolupen la dinàmica de reemplaçament de poblacions i obertura als nous.

Els cavalls es constitueixen en una eina imprescindible per la humanitat. Treball als camps, establiment de les grans rutes de comerç que permeten l’intercanvi de mercaderies entre les diferents races, apropament en les distàncies i grups ètnics, permeten noves oportunitats de negoci i expansió als humans de l’època.

Al fil d’aquest estudi la investigació de SCIENCE, aporta llum al respecte la primera població de la que es té constància que va domesticar el cavall, van ser els BOTAI, un grup que va viure a l’estepa entre el 5150 i el 3959 abans de Crist.

Progrés fins avui i la festa dels Tres Tombs d’enguany

No cal dir-vos la importància del cavall des d’aquestes dades medievals fins a primers del segle XX, ja que tots el tenim molt present pels diferents mitjans audiovisuals que ens permeten saber la seva importància.

I nosaltres, dones i homes de les associacions que treballem en els Tres Tombs perquè estem treballant, desinteressadament, amb honradesa, i dedicació en aquesta Tradició?

Quines són les accepcions, segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, de la paraula és la definició de la paraula TRADICIÓ?

  1. Transmissió oral de pares a fills de fets històrics, de creences, de doctrines religioses, etc.
  2. Allò que és transmès oralment de pares a fills.
  3. Costum que ha prevalgut de generació en generació.
  4. Llegat històric, reiterat o modificat, fet de trets formals, estilístics i temàtics comú a moltes obres durant molt de temps.

Són quatre definicions de les quals podem, orgullosament, parlar-ne de totes, perquè estem fent pedagogia del passat, ho transmetem de forma oral, presencial i dinàmica, mantenim el coneixement entre les generacions i mantenim el llegat històric com a ningú.

Així queda palès en les més de 95 trobades que fan els nostres pobles associats, en unes festes, considerades entre les més populars i multitudinàries del nostre país, que uneixen el nostre passat Traginer, amb el nostre present de manteniment de la tradició i la seva història i amb un futur de recuperació dels vells treballs de camps, dels nous transports ecològics i d’una nova forma d’entendre la festa popular.

Són els Tres Tombs una festa forta, gran i important, que amb la realització de més de 90 cavalcades dona a conèixer a tothom la seva expressió de festa cabdal de la cultura popular. Aquestes cavalcades donen a conèixer el nostre passat, el present d’un gremi viu i emprenedor i la nostra història a més de tres milions de catalans i catalanes que viuen en aquests pobles i ciutats.

Les activitats complementàries que desenvolupen els organitzadors de les festes dels Tres Tombs, són extraordinàries: els treballs educatius a les escoles, la participació en les festes populars i majors de les seves poblacions i la implicació en altres col·lectius de la cultura popular són alguns dels exemples de la implicació dels participants en la societat civil del nostre país.

També tenim molt clar, que, sense renunciar a les nostres essències tradicionals, els diferents col·lectius de cultura popular s’han d’alimentar amb complicitat i bona sintonia.

Interacció, activitats complementàries i paral·leles entre els gegants, la música, les danses, esbarts, el bestiari i fins i tot els castellers, han de ser una constant a la nostra festa popular.

Federació Catalana
dels Tres Tombs

En ple segle XXI, la Federació Catalana dels Tres Tombs de Catalunya us dona la benvinguda al món dels Tres Tombs.

Història amb els animals de peu rodó: Més de cinc mil anys junts

Fa més de cinc mil anys que els homes i els cavalls caminen junts escrivint la història de la humanitat quan a les estepes eurasiàtiques l’home descobreix les dinàmiques de la domesticació dels cavalls i inicia, així, el fet de conviure l’home i el cavall permeten els primers grans intercanvis comercials.

Sens dubte el moviment i creixement de les poblacions de tot el món no s’entendria sense els cavalls. Són, precisament els cavalls, els que desenvolupen la dinàmica de reemplaçament de poblacions i obertura als nous.

Els cavalls es constitueixen en una eina imprescindible per la humanitat. Treball als camps, establiment de les grans rutes de comerç que permeten l’intercanvi de mercaderies entre les diferents races, apropament en les distàncies i grups ètnics, permeten noves oportunitats de negoci i expansió als humans de l’època.

Al fil d’aquest estudi la investigació de SCIENCE, aporta llum al respecte la primera població de la que es té constància que va domesticar el cavall, van ser els BOTAI, un grup que va viure a l’estepa entre el 5150 i el 3959 abans de Crist.

Progrés fins avui i la festa dels Tres Tombs d’enguany

No cal dir-vos la importància del cavall des d’aquestes dades medievals fins a primers del segle XX, ja que tots el tenim molt present pels diferents mitjans audiovisuals que ens permeten saber la seva importància.

I nosaltres, dones i homes de les associacions que treballem en els Tres Tombs perquè estem treballant, desinteressadament, amb honradesa, i dedicació en aquesta Tradició?

Quines són les accepcions, segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, de la paraula és la definició de la paraula TRADICIÓ?

  1. Transmissió oral de pares a fills de fets històrics, de creences, de doctrines religioses, etc.
  2. Allò que és transmès oralment de pares a fills.
  3. Costum que ha prevalgut de generació en generació.
  4. Llegat històric, reiterat o modificat, fet de trets formals, estilístics i temàtics comú a moltes obres durant molt de temps.

Són quatre definicions de les quals podem, orgullosament, parlar-ne de totes, perquè estem fent pedagogia del passat, ho transmetem de forma oral, presencial i dinàmica, mantenim el coneixement entre les generacions i mantenim el llegat històric com a ningú.

Així queda palès en les més de 95 trobades que fan els nostres pobles associats, en unes festes, considerades entre les més populars i multitudinàries del nostre país, que uneixen el nostre passat Traginer, amb el nostre present de manteniment de la tradició i la seva història i amb un futur de recuperació dels vells treballs de camps, dels nous transports ecològics i d’una nova forma d’entendre la festa popular.

Són els Tres Tombs una festa forta, gran i important, que amb la realització de més de 90 cavalcades dona a conèixer a tothom la seva expressió de festa cabdal de la cultura popular. Aquestes cavalcades donen a conèixer el nostre passat, el present d’un gremi viu i emprenedor i la nostra història a més de tres milions de catalans i catalanes que viuen en aquests pobles i ciutats.

Les activitats complementàries que desenvolupen els organitzadors de les festes dels Tres Tombs, són extraordinàries: els treballs educatius a les escoles, la participació en les festes populars i majors de les seves poblacions i la implicació en altres col·lectius de la cultura popular són alguns dels exemples de la implicació dels participants en la societat civil del nostre país.

També tenim molt clar, que, sense renunciar a les nostres essències tradicionals, els diferents col·lectius de cultura popular s’han d’alimentar amb complicitat i bona sintonia.

Interacció, activitats complementàries i paral·leles entre els gegants, la música, les danses, esbarts, el bestiari i fins i tot els castellers, han de ser una constant a la nostra festa popular.

Història de la Federació
nascuda el 1997

A mitjans dels 90. Comença el que podíem anomenar l’època daurada dels Tres Tombs. És aquí on la Federació Catalana dels Tres Tombs fa els seus primers passos.

El 7 de setembre de 1996, a l’ermita de Sant Joan de Vilanova i la Geltrú, un grup d’homes i dones representants dels Traginers de Catalunya, amb la voluntat de fer més gran la festa dels Tres Tombs, es van reunir per posar la primera pedra del que seria la nostra federació, un any després.

L’Antoni Andreu, en Jordi Calbet, l’Angel Caro, l’Antoni Casals, en Pere Geli, en Ramón M. Guasch, l’Antoni Nin, en Joan Rey, en Josep Riera, en Jordi Rovira, en Joan Salvany, en Simeó Sendra i en Ramón Utges, van fer la primera reunió de la qual, uns mesos després, el 12 d’abril de 1997, fou la Federació Catalana dels Tres Tombs; ostentant la primera presidència en Simeó Sendra.

L’any 2022 la federació celebra el seu 25è aniversari.

L’actual federació vol agrair i recordar a Simeó Sendra, a Marta Font i a Tània Guasch, que van exercir les diferents presidències amb esforç, treball i suor, perquè els carros dels traginers arribessin fins aquest aniversari amb la salut, vigor i empenta que actualment gaudeix la federació.

També és cert que això no s’hagués pogut fer sense la passió i l’orgull que tenien i han tingut totes les tragineres i traginers que fan de la festa de Sant Antoni la bandera del seu sentiment.

Passió i orgull, que neix en el moment d’incorporar-se a alguna de les associacions que enguany celebraran amb honor, rauxa i seny les passades de l’aniversari.

Passió i orgull que es demostra quan obren les portes dels seus pobles a tothom que vulgui conèixer i saber el món dels cavalls i dels carreters, en una festa oberta, on tothom pot guaitar, copsar, fotografiar i gravar el que vulgui, sense artificis ni trampes, tot natural i transparent.

Passió i orgull que es transforma en modèstia per celebrar els actes dels vint-i-cinc anys de la nostra fundació, al que convidem a tot el poble de Catalunya, perquè sigui testimoni del present i del futur en què podrà copsar que els cavalls i els traginers sempre estaran presents en la vida dels animals racionals.

Història de la Federació
nascuda el 1997

A mitjans dels 90. Comença el que podíem anomenar l’època daurada dels Tres Tombs. És aquí on la Federació Catalana dels Tres Tombs fa els seus primers passos.

El 7 de setembre de 1996, a l’ermita de Sant Joan de Vilanova i la Geltrú, un grup d’homes i dones representants dels Traginers de Catalunya, amb la voluntat de fer més gran la festa dels Tres Tombs, es van reunir per posar la primera pedra del que seria la nostra federació, un any desprèés.

L’Antoni Andreu, en Jordi Calbet, l’Angel Caro, l’Antoni Casals, en Pere Geli, en Ramón M. Guasch, l’Antoni Nin, en Joan Rey, en Josep Riera, en Jordi Rovira, en Joan Salvany, en Simeó Sendra i en Ramón Utges, van fer la primera reunió de la qual, uns mesos després, el 12 d’abril de 1997, fou la Federació Catalana dels Tres Tombs; ostentant la primera presidència en Simeó Sendra.

L’any 2022 la federació celebra el seu 25è aniversari.

L’actual federació vol agrair i recordar a Simeó Sendra, a Marta Font i a Tània Guasch, que van exercir les diferents presidències amb esforç, treball i suor, perquè els carros dels traginers arribessin fins aquest aniversari amb la salut, vigor i empenta que actualment gaudeix la federació.

També és cert que això no s’hagués pogut fer sense la passió i l’orgull que tenien i han tingut totes les tragineres i traginers que fan de la festa de Sant Antoni la bandera del seu sentiment.

Passió i orgull, que neix en el moment d’incorporar-se a alguna de les associacions que enguany celebraran amb honor, rauxa i seny les passades de l’aniversari.

Passió i orgull que es demostra quan obren les portes dels seus pobles a tothom que vulgui conèixer i saber el món dels cavalls i dels carreters, en una festa oberta, on tothom pot guaitar, copsar, fotografiar i gravar el que vulgui, sense artificis ni trampes, tot natural i transparent.

Passió i orgull que es transforma en modèstia per celebrar els actes dels vint-i-cinc anys de la nostra fundació, al que convidem a tot el poble de Catalunya, perquè sigui testimoni del present i del futur en què podrà copsar que els cavalls i els traginers sempre estaran presents en la vida dels animals racionals.

Junta actual

President:
Andreu Bernadàs

Vicepresident segon:
Enric Espasa

Vicepresident primer:
Adolf Bargués

Secretària:
Sílvia Barea

Vocals:
David Andrevi
Frederic Font
Kilian Franch
Joan Valentines

Carro amb vuit mules de tir (1889) | Ramon Casas i Carbó | © Arxiu fotogràfic del Consorci del Patrimoni de Sitges

Back to top
Preferències de privacitat

Quan visita  el nostre web, aquest pot guardar alguna informació al seu navegador d'alguns serveis, normalment en forma de cookie. En aquest apartat pot canviar les preferències de privacitat. Ha de tenir en compte que aquest bloqueig pot alterar l'experiència d'ús i algunes funcionalitats.

Click per activar/desactivar Google Analytics tracking code.
Click per activar/desactivar Google Fonts.
Click per activar/desactivar Google Maps.
Click per activar/desactivar video embeds.
El nostre lloc web utilitza cookies de serveis de tercers. Defineixi les seves preferències de privacitat i/o accepti l'ús de cookies.