BASES VII CONCURS FOTOGRÀFIC

Participants: Majors de 16 anys

Tema: XV Trobada de la Federació Catalana dels Tres Tombs a celebrar el proper dia 11 de maig de 2014 a Barcelona

 L’objectiu és captar la visió personal que cada concursant tingui de la festa.

Premis;

1r. Premi 200€

2n. Premi 100€

3r. Premi 75€

4t. Premi 50€

5è. Premi 30€

Del 6è. Al 10è Premi obsequi commemoratiu

Quantitat, tècniques i format:

  • Es poden presentar un màxim de 3 fotografies per participant, en color blanc i negre o qualsevol altra tècnica.
  • Hauran de ser inèdites
  • El format serà com a mínim de 20×30 centímetres , i hauran d’anar obligatòriament muntades en cartró, cartolina o paspartú de 30x40cm i amb suport digital

 Lliurament:

Al dors de cada fotografia s’escriurà el lema amb el qual es concursa, que serà comú per a totes les fotografies del mateix autor. En un sobre tancat a part, es farà constar el mateix LEMA a la part de fora,  i a dins, el nom, adreça i telèfon del participant.

 Data i lloc d’entrega:

Les obres s’hauran d’enviar per correu postal a Federació Catalana dels Tres Tombs, apartat de correus, 165 08800 Vilanova i la Geltrú. O a Federació de Sant Antoni de Barcelona c/ Canalejas, 29 baixos 08028 Barcelona  (cansaladeria Alsina)

El termini de recepció de les obres és fins el dia 15 de juny de 2014

  • El jurat es composarà d’un fotògraf de reconeguda experiència , un membre de la Federació Catalana dels Tres Tombs i un membre de la Federació de Sant Antoni de Barcelona i un fotògraf professional.  El veredicte del jurat serà tancat al públic
  • El lliurament de premis; el dia i el lloc del lliurament de premis està per determinar a l’espera de disponibilitat de sala.
  • Les obres premiades restaran en propietat de la Federació Catalana dels Tres Tombs i podran ser publicades en qualsevol mitjà de comunicació i promoció de la festa. La Federació tindrà cura de la conservació de les fotografies rebudes, no obstant això no es fa responsable dels danys fortuïts que poguessin produir-se.
  • Les obres no premiades si es sol·licita seran enviades per correu ordinari contra reembors.
  • La Federació Catalana dels Tres Tombs, com a entitat organitzadora, resoldrà al seu criteri qualsevol imprevist o reclamació que pogués presentar-se, excepte si són referits als veredicte del Jurat, que serà inapel·lable